+381 21 6622226 info@rodacomm.rs

SEMINARI 2022.

Cilj naših seminara je da vam prenesemo znanje i spremimo vas za praktičan rad u organizacijama koje su spremne da odgovore izazovima savremenog poslovanja. Obrazovni proces smo bazirali na proverenim praktičnim znanjima iz Nemačke, Velike Britanije i SAD-a.

» Škola kontrolinga
» Osnove kontrolinga
» Kontroling javnog sektora

Rodacomm d.o.o & Controller Akademie A. G.

Rodacomm je osnovan 1992. godine kao d.o.o za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog menadžmenta. Nakon godina rada i  uspeha na ovom polju, specijalizovali smo se za oblast kontrolinga (Controlling), gde od 2006. godine pa sve do danas uspešno se bavimo edukacijom i publikovanjem literature iz ove oblasti.

Rodacomm d.o.o. Novi Sad i Controller Akademie A. G. München, Deutschlad su 1. jula 2009. godine potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji čime je Rodacomm d.o.o. postao prvi predstavnik Controller Akademie A. G. u Srbiji sa pravom korišćenja radnih materijala koji su njihovo intelektualno vlasništvo. Takođe Rodacomm d.o.o. ima ovlašćenje za izvođenje seminara sa sertifikatima koje će potpisivati prof. dr Veselin Perović, dipl. ek., instruktor kontrolinga – sertifikovan od strane Controlling Akademie A. G.

Zašto odabrati nas?

Cilj nam je da polaznicima prenesemo znanje i veštine  koje su im potrebne u kontrolerskoj praksi. Zbog toga su  naše predavačke aktivnosti dizajnirane u pravcu da polaznici mogu da ih iskoriste u cilju praktičnih rešavanja problema u svakodnevnom obavljanju odgovornih funkcija u poslovnim entitetima. Ponašanje i socijalna perspektiva se podrazumeva kod naših predavanja. Kontroling strategije su zasnovane na važnim alatima  koje polaznici  treba da nauče i shvate, a baziraju se na kompetencijama koje su naši instruktori stekli na prestižnoj Controller Akademie A.G. u Nemačkoj. Analitičko rešavanje problema i veštine komunikacije  kao i razvoj ličnosti polaznika  su takođe važni, jer želimo da doprinesemo razvoju odgovornih lidera, a samim time i širenju filozofije kontrolinga u našoj poslovnoj praksi.

Kod nas se teorija pretače u praksu!

Kako bi postigli navedene ciljeve, naši kursevi su zasnovani na interaktivnim formatima i studijama slučaja kako bi se poboljšalo iskustvo učenja, kroz postepeno napredovanje; korak po korak na putu ka zoni profita. Predavanja profesora sa Novosadskog univerziteta odražavaju visok kvalitet naših nastavnih aktivnosti. High-profile saradnici iz poslovne prakse dopunjuju naše akademsko znanje iz oblasti kontrolinga i doprinose porastu kompetencija polaznika naših seminara, kao i inhuose radionica.

Naša misija je da vam prenesemo znanje i spremimo vas za praktičan rad u organizacijama koje su spremne da odgovore izazovima savremenog poslovanja. Pomažemo vam da ne stojite u mestu već da krupnim koracima preteknete konkurenciju. Obrazovni proces smo bazirali na proverenim praktičnim znanjima iz Nemačke, Velike Britanije i SAD-a.

U realizaciji koristimo savremeni koncept uz visoko postavljene standarde!