+381 21 6622226 info@rodacomm.rs

SEMINARI

Cilj naših seminara je da vam prenesemo znanje i spremimo vas za praktičan rad u organizacijama koje su spremne da odgovore izazovima savremenog poslovanja. Pomažemo vam da ne stojite u mestu već da krupnim koracima preteknete konkurenciju. Obrazovni proces smo bazirali na proverenim praktičnim znanjima iz Nemačke, Velike Britanije i SAD-a.

Škola kontrolinga 2022.

Controller Akademie A. G. nudi petostepeni trening program za kontrolere, koji vodi do diplome kontrolera – Controller Akademie A. G. U Srbiji se održavaju seminari: I, II i radionica-seminar IV, koji su ekvivalentni nemačkom programu edukacije.

RODACOMM d.o.o & CONTROLLER AKADEMIE A. G.

Termini održavanja seminara:

  • ŠK I:  18–22. februar  /  1–23. septembar
  • ŠK II:  18–20. maj  /  23–25. novembar  
  • ŠK IV:  22–24. jun  /  21–23. decembar  

Osnove kontrolinga 2022.

Seminar je namenjen Menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, finansijskim direktorima, zaposlenima u kontrolingu i finansijama i svima onima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju.

Termini:

  • 14–15. februar / 11–12. april / 12–13. septembar / 10–11. oktobar

» od 10:00 do 17:00 časova
» 12 mesta za polaznike

Kontroling javnog sektora 2022.

Seminar je namenjen Menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, finansijskim direktorima, zaposlenima u kontrolingu i finansijama i svima onima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju.

Termini:

  • 17. mart / 14. april / 15. septembar / 13. oktobar

Zašto odabrati nas?

Cilj nam je da polaznicima prenesemo  znanje i veštine  koje su im potrebne u kontrolerskoj praksi. Zbog toga su  naše predavačke aktivnosti dizajnirane u pravcu da polaznici mogu da ih iskoriste u cilju praktičnih rešavanja problema u svakodnevnom obavljanju odgovornih funkcija u poslovnim entitetima. Ponašanje i socijalna perspektiva se podrazumeva  kod naših predavanja. Kontroling strategije su zasnovane na važnim alatima  koje polaznici  treba da nauče i shvate, a baziraju se na kompetencijama koje su naši instruktori stekli na prestižnoj Controller Akademie A.G. u Nemačkoj. Analitičko rešavanje problema i veštine komunikacije  kao i razvoj ličnosti polaznika  su takođe važni, jer želimo da doprinesemo razvoju odgovornih lidera, a samim time i širenju filozofije kontrolinga u našoj poslovnoj praksi.