+381 21 6622226 info@rodacomm.rs

KONTROLING JAVNOG SEKTORA 2022.

Jednodnevni seminar namenjen zaposelnima u javnom sektoru i svima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju.

Termini održavanja seminara u 2022. godini:

 • 17. februar   
 • 14. april 
 • 15. septembar
 • 13. oktobar

Teme seminara:

Šta je kontroling, razvojni put kontrolinga

 • Definisanje pojma kontroling
 • Značaj kontrolera u preduzeću
 • Uloga kontrolera u preduzeću
 • Predstavljanje istraživanja: Kontroling javnog sektora
 • Gde pozicionirati kontroling
 • Ko treba da obavlja posao kontrolera

Prednosti i mane javnog sektora

 • Vežba: izrada SWOT analize
 • Veza kontrolinga sa ostalim funkcijama
 • Zašto se mora menjati način izveštavanja
 • Značaj strateškog i operativnog planiranja
 • Model kontrolinga javnog sektora

Na koja pitanja kontroling daje odgovore

 • Strateški i operativni kontroling
 • Sistem izbalansiranih pokazatelja (BSC)
 • BSC – veza sa strategijom kod Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
 • Primer BSC-a za javni sektor

Nakon odslušanih predavanja polaznici dobijaju SERTIFIKAT o prisustvovanju seminaru.

Prof. dr Veselin Perović

Dipl. ekk., sertifikovani instruktor kontrolinga

Stručno se usavršavao na Controller Academie u Nemačkoj u Austriji i Italiji. Autor je više desetina naučno-stručnih radova iz oblasti kontrolinga, kao i nekoliko stručnih knjiga. Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao redovni profesor, gde je pored redovnog angažmana u nastavi, na specijalističkim studijama inicijator i izvođač nastave iz predmeta kontroling, od 2006. g. Tenutno je uključen u nekoliko projekata uvođenja kontrolinga. Govori; nemački, engleski i italilanski jezik.

12 mesta za polaznike

Jednodnevni seminar

od 08:30 do 15:00 časova

Lokacija održavanja seminara

Seminari se održavaju u prostorijama Rodacomm d.o.o.

Novi Sad, ulica Kralja Aleksandra 5

Kome je seminar namenjen?

Seminar Kontroling javnog sektora namenjen je:

Zaposelnima u javnom sektoru i svima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju

PRIJAVI SE

Budite slobodni da nam pišete sve što vas interesuje u vezi seminara.

Upis polaznika za seminar  Kontroling javnog sektora 2022. je otvoren i predavanja će se održavati u terminima:

Termini održavanja seminara:

 • 17. februar / 14. april / 15. septembar /  13. oktobar

Pišite nam za više informacija kao i prijavu polaznika za seminar, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.

11 + 12 =