+381 21 6622226 info@rodacomm.rs

OSNOVE KONTROLINGA 2022.

Seminar je namenjen menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, finansijskim direktorima, zaposlenima u kontrolingu i finansijama i svima onima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju.

Termini održavanja seminara:

 • 14–15. februar 
 • 11–12. april 
 • 12–13. septembar  
 • 10–11. oktobar

Teme seminara:

Šta je kontroling, razvojni put kontrolinga

 • Šta je kontroling.
 • Razvojni put kontrolinga.
 • Sagledavanje potreba za kontrolingom, razlozi nastanka potrebe za kontrolingom.
 • Šta kontroling treba da omogući menadžmentu?
 • Upoznavanje sa osnovnim definicijama kontrolinga, kao i sa istorijatom nastanka kontrolinga.
 • Kontroling u Evropi, Americi.
 • Kodeks ponašanja kontrolera.
 • Definisanje pojma.
 • Zadaci kontrolera.
 • Međuzavisnost menadžer – kontroler. Uloga kontrolera u preduzeću.
 • Teoretski pristupi procesu kontrolinga.

Instrumenti kontrolinga

Operativni instrumenti:

 • ABC analiza
 • Prelomna tačka rentabilnosti
 • Obračun troškova po aktivnostima
 • ABC metod
 • Studija slučaja iz prakse

Strateški instrumenti:

 • BSC – Balanced Scorecard itd.

Organizaciono pozicioniranje i primena kontrolinga

 1. Opis zadataka rukovodioca kontrolinga
 2. Opis zadataka izvršnog kontrolera
 3. Kontroling u velikom preduzeću (studija slučaja)
 • Organizaciono pozicioniranje i primena kontrolinga
 • Faktori uticaja na kontroling: eksterni i interni faktori uticaja
 • Koncept kontrolinga u preduzeću Preduslovi za dobar kontroling
 • Trenutno stanje kontrolinga u našoj praksi
 • Redosled aktivnosti prilikom stvaranja organizacije kontrolinga
 • Pozicioniranje kontrolinga u preduzeću: moguće varijante, kontroling sa i bez posebnih radnih mestima za kontrolere, profil kontrolera, opis poslova rukovodioca kontrolinga i izvršnog kontrolera
 • Uvođenje i primena kontrolinga: organizacioni aspekt (centralizovani – decentralizovani)
 • Praktičan rad: organizaciono pozicioniranje kontrolinga

Kontroling izveštavanje

 1. Primer izveštaja kontrolera
 2. Radionica – izveštaj kontrolera 4–prozora
 • Tehnike prezentacija izveštaja kontrolera
 • Problemi oko sakupljanja podataka
 • Šta je suština prezentacije izveštaja kontrolera
 • Mogući rasporedi sedenja za vreme prezentacije izveštaja
 • Prikaz izveštaja kontrolera četiri prozora (primer fabrike čokolade), sagledavanje problema, početak rešavanja problema
 • Kontrolerov izveštaj četiri prozora
 • Radionica: sastavljanje izveštaja četiri prozora (primer call centra), prezentacija izveštaja po grupama

Nuđenje usluge kontrolinga

 1. Dileme kontrolera
 2. Trenutno stanje i perspektive razvoja kontrolinga
 • Nuđenje usluge kontrolinga
 • Sistematski pristup nuđenja usluge
 • Sagledavanje mogućih načina za nuđenje usluge kontrolinga, koji se sa uspehom nude na Zapadu, već 20-ak godina
 • Dileme i podsetnik kontrolera.
 • Trenutno stanje i perspektive razvoja kontrolinga u našoj poslovnoj praksi

Nakon odslušanih predavanja polaznici dobijaju SERTIFIKAT o prisustvovanju seminaru.

Prof. dr Veselin Perović

Dipl. ekk., sertifikovani instruktor kontrolinga

Stručno se usavršavao na Controller Academie u Nemačkoj u Austriji i Italiji. Autor je više desetina naučno-stručnih radova iz oblasti kontrolinga, kao i nekoliko stručnih knjiga. Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao redovni profesor, gde je pored redovnog angažmana u nastavi, na specijalističkim studijama inicijator i izvođač nastave iz predmeta kontroling, od 2006. g. Tenutno je uključen u nekoliko projekata uvođenja kontrolinga. Govori; nemački, engleski i italilanski jezik.

12 mesta za polaznike

Seminar traje 2 dana

od 10:00 do 17:00 časova

Lokacija održavanja seminara

Seminari se održavaju u prostorijama Rodacomm d.o.o.

Novi Sad, ulica Kralja Aleksandra 5

Kome je seminar namenjen?

Seminar Osnove kontrolinga namenjen je:

› Menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća

› Finansijskim direktorima

› Zaposlenima u kontrolingu i finansijama

› Svima onima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju

PRIJAVI SE

Budite slobodni da nam pišete sve što vas interesuje u vezi seminara.

Upis polaznika za seminar  Osnove kontrolinga 2022. je otvoren i predavanja će se održavati u terminima:

Termini održavanja seminara:

14–15. februar / 11–12. april  / 12–13. septembar / 10–11. oktobar

Pišite nam za više informacija kao i prijavu polaznika za seminar, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.

5 + 8 =